Suport critic

 

http://support.qeast.ro

Vânzări

021-222.43.55, 021-222.43.56

Serviciul Clienți

Integrare de dateTehnologiile partajate în rețea, incluzând internetul și aplicațiile 2.0, oferă companiilor o mai mare flexibilitate și conectivitate decât în trecut.

Pe măsură ce companiile devin mai descentralizate, însă, datele sunt distribuite pe o serie de aplicații disparate și baze de date, ceea ce generează opacitate și poate îngreuna procesul de luare a deciziilor.

Chestiuni privind securitatea, conformitatea și utilizarea sistemelor pot descrește productivitatea și pot duce la creșteri de costuri IT. Procesele pot deveni dificil de derulat și împotmolite în redundanță, factori ce cresc inevitabil timpii tranzacțiilor. În cele din urmă, afacerile devin mai puțin competitive și costurile IT o povară.  

Q-East Software, partener recunoscut Quest™ are soluții la fiecare dintre situațiile enumerate mai sus. Serviciile noastre de integrare date oferă eficiență din punct de vedere costuri și adaptabilitate precisă la nivel de companie pentru ca dvs. să puteți consolida, sincroniza, distribui și arhiva date și informații în întreaga rețea de companie.  

Managementul eficient al fluxului de informații în cadrul companiei este doar o componentă a unei strategii eficiente de integrare date. Odată ce obiectivul de transparență este atins, ceea ce face ca afacerea să prospere este modalitatea efectivă în care decidenții folosesc informația.

Serviciile noastre de integrare date includ capabilități de profilare automatizate și accesibilitate specifică per utilizator care ajută la colaborarea optimă între diviziile companiei, partenerii, furnizorii și clienții săi finali.  

Granularitatea datelor poate fi stabilită și informațiile pot fi analizate în noi și inovatoare moduri, deschizând astfel noi perspective asupra proceselor de business și fluxurile de lucru specifice lor.  

Integrarea poate oferi aplicațiilor folosite capabilități de transfer în timp real fără să primeze locul de proveniență al datelor în rețea și acest lucru poate fi obținut prin păstrarea integrității surselor native ale fișierelor.

Serviciile noastre de integrare date oferă de asemenea standardizare și consistență, în același timp asigurând conformitate cu toate reglementările guvernamentale și cerințele guvernanței corporative.